Artykuły - Ks. Edward Wasilewski

Szukaj na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

Artykuły

Publikacje
2017
 • 20. „Głosimy Chrystusa, który jest i który przychodzi”, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, Tekst przyjęty do druku

2016
 • 19. Definicja miłości chrześcijańskiej w przepowiadaniu, w: R. Chałupniak, J. Kostorz (red.), Współczesne wyzwania teologii pastoralnej, Opole 2016, s. 145-160.
 • 18. Ein »Gutenbergischer« Wendepunkt in der Theologie, „Forum Katholische Theologie“ 32 (2016), H. 2, S. 92-107.
 • 17. Przyjaźń narzeczonych gwarancją trwałości małżeństwa, „Teologia i Moralność” 19 (2016), s. 225-242.
 • 16. Pełnia rozwoju człowieka tylko w Chrystusie. Ujęcie graficzne, „Zeszyty Formacji Katechetów” 1 (2016), s. 26-34.
 • 15. Podstawowy warsztat patrystyczny homilisty, „Studia Pastoralne” 12 (2016), s. 146-160.
 • 14. Motywacja eschatologiczna w przepowiadaniu, „Ateneum Kapłańskie” 166 (2016), z. 2 (642), s. 320-333.
 • 13. Die Trauerpredigt als Anruf und Appell, „Pastoraltheologische Hefte“ 9 (2016), S. 137-145.
 • 12. Obligatoryjność używania tytułów chrystologicznych w przepowiadaniu homilijnym„Teologia i Człowiek” 35 (2016), nr 3, s. 161-177.
 • 11. Uniwersalny wymiar kerygmatu pisemnego, „Resovia Sacra” 22 (2015), s. 333-347.
 • 10. Ekshortacje pastoralne - klucz do kwerendy homiletycznej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 69 (2016), nr 2, s. 125-142.
 • 9. Neue Perspektiven heutiger Theologie der Verkündigung, „Poznańskie Studia Teologiczne” 30 (2016), s. 173-189.
 • 8. Związek modlitwy nieustannej z przepowiadaniem homilijnym w świetle przekazów patrystycznych, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016), z. 12. Tekst przyjęty do druku.

2015
 • 7. Motywacja dobroczynności chrześcijańskiej, „Studia Gdańskie” 36 (2015), s. 127-146.
 • 6. Podstawowy warsztat biblijny homilisty, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48 (2015), nr 2, s. 492-501.
 • 5. Podstawowy warsztat liturgiczny homilisty, „Liturgia Sacra” 21 (2015), nr 2, s. 383-391.
 • 4. Podstawy biblijne godności kobiety w Liście apostolskim Jana Pawła II „Mulieris dignitatem”. Implikacje homiletyczne, „Collectanea Theologica” 1 (2015), s. 131-143.
 • 3. Przymioty miłości małżeńskiej w interpretacji obrazu „Portret małżonków Arnolfinich” w kaznodziejskim przepowiadaniu, „Studia Bydgoskie” 9 (2015), s. 291-302.

2014
 • 2. Potrzeba recepcji treści Listu apostolskiego Jana Pawła II „Mulieris dignitatem” we współczesnym kaznodziejstwie, „Studia Bydgoskie” 8 (2014), s. 169-183.

2013
 • 1. Warsztat kaznodziejski Pana Jezusa wzorem dla seminaryjnego wychowawcy, „Studia Bydgoskie” 7 (2013), s. 101-115.

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego